Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kedves látogatóm,most bepillantást engedek,a Mentőkocsi belselyébe vagyis ismerjük meg a bajtársakat.:

Elöször is a MENTŐTISZTET szeretném bemutatni.:

A mentőtiszt sürgős segítséget nyújt a beteg vagy sérült személynek a baleset vagy a rosszullét színhelyén, valamint a kórházba szállítás alatt. Részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken).

A mentőtisztekre az egészségügyi pályán dolgozókra vonatkozó követelmények érvényesek.

A mentőtisztek munkájában az érzékszervek szerepe igen nagy jelentőségű, pl. egy baleset színhelyén a sérült állapotának diagnosztizálása nagymértékben ezen alapszik. Megfelelő éleslátás, színlátás, hallási és tapintási érzékelés szükséges ahhoz, hogy megállapítsák, életben van-e a sérült. A tapintási érzékelés pl. a hasüregi szervek állapotáról adhat információt. A szaglószervnek is jelentősége van, pl. a cukorbetegek állapota ebből is regisztrálható.

A mentőtisztek munkája sok mozgással járó tevékenység.

A karok, kezek, ill. az ujjak használatát igényli pl. az infúzió bekötése vagy az injekciózás. Elsősegélynyújtásban a légzés megszűnése esetén a szájból - szájba lélegeztetés, szívmegállásnál a szívmasszázs alkalmazása, mérgezéses betegnél a gyomormosás fokozott fizikai igénybevétellel jár.

A mentőtiszteknek megfelelő állóképességgel és teherbírással kell rendelkezniük. Fizikai megterhelést jelent az ügyeleti szolgálat ellátása, a betegek felkeresése, ill. adott esetben mozgatása.

A mentőtiszteknek jó figyelemkoncentrációs készségre van szükségük ahhoz, hogy riasztás esetén intézkedni tudjanak. Munkájuk stresszel járó tevékenység, amely pl. váratlan katasztrófa helyzetekben, tömegszerencsétlenségeknél nagy lélekjelenlétet követel.

A mentőtisztek munkája teammunka, szorosan együttműködnek a mentőápolókkal, orvosokkal, ápolónőkkel, s kapcsolatot tartanak a betegekkel.

A mentőtisztek gyakran a szenvedő vagy reménytelen helyzetben lévő betegekkel, ill. hozzátartozóikkal vannak együtt, ami fokozott érzelmi megterheléssel jár.

Maga a munkavégzés a közlekedési helyzetekből adódó folytonos baleseti veszéllyel jár, valamint az ön- és közveszélyes vagy fertőző betegekkel való kapcsolat jelenthet életveszélyt vagy egészségre ártalmas tényezőt .

A mentőtisztek részben a mentőállomásokon, részben a különböző helyszíneken dolgoznak, ahol a sérültek felkeresése során a rossz útviszonyokkal vagy a kedvezőtlen időjárási feltételekkel is számolni kell.

Általában kézi eszközökkel vagy műszerekkel dolgoznak (pl. fonendoszkóp, vérnyomásmérő stb.).

A mentőtisztek az ügyeleti beosztástól függően az esti órákban, ill. éjszakai műszakban vagy hétvégén is dolgoznak.

Feladatai:

·    a beteg vizsgálata, elsősegélyben részesítése, gyógykezelése a gyógyintézetbe kerülésig az egészségi állapot őrzése, illetve javítása érdekében

·    a sürgősségi betegellátás körülményei között szükségessé váló, meghatározott orvosi beavatkozások szakszerű és biztonságos ellátása (pl. légzésbiztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás, sebellátás, immobilizáció, gyomormosás, szülésvezetés)

·    mentőápolók munkájának irányítása

·    a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken (sporteseményeken, kulturális rendezvényeken), tömeges balesetek esetén egészségügyi parancsnoki teendők ellátása

·    mentőállomáson szolgálatvezetői feladatok ellátása

·    elsősegélynyújtás oktatása, mentőápolók és mentő-gépkocsivezetők képzésében és továbbképzésében való részvétel

*************************************************************************

Most következzék a mentőápoló.:

A mentőegység a mentőfeladat végrehajtója. A mentőápoló a mentőegység obligát (kötelező) tagja, nélküle nincs mentés. A mentőfeladat ellátása nagyon sokrétű, különböző képesítésű szakemberek összehangolt együttműködését igényli.

 

Mentőfeladat ellátására lehet szükség pl. közúti baleseteknél, háztartási vagy üzemi baleseteknél, tűzvész és egyéb természeti katasztrófák. (pl. árvíz, hófúvás, földrengés, viharok, stb.) esetén. Ezen túl a mentőegység részt vesz a mentőszolgálat által biztosított mozgóőrségeken, pl. sporteseményeken, kulturális-, politikai és egyéb nagyobb létszámú rendezvényeken, biztosítva az adott helyszín szükség szerinti ellátását.

 

Mindannyian láttunk már szirénázó mentőautót. Ilyenkor többnyire megfordul az emberek fejében, mi is lehet az a sürgős esemény, amiért sietniük kell a mentőautóknak.

 

A mentőápoló a mentőautóval való kiszállásoknál a mentőorvos vagy a mentőtiszt utasítása szerint segédkezik a beteg ellátásában, az autóba való beemelésben, valamint a kórház illetékes osztályára való beszállításban.

 

Különböző járóképtelen betegek szállítását végzi mentőkocsival a szükséges szakrendelésekre, majd vissza, a beteg lakásához.

 

Feladata továbbá a betegszállítással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.

 

A mentőápoló köteles a rábízott beteget állapotának leginkább megfelelő testhelyzetbe tenni, és szakszerűen szállítani.

 

Figyelemmel kíséri a beteg általános állapotát, különös tekintettel légzésére és keringési rendszerére. Állapotromlást észlelve rádión jelentést tesz és az irányítószolgálattól kapott utasítás szerint jár el. Természetesen eleget kell tennie – annak személyes jelenléte esetén – a mentőtiszt vagy mentőorvos szóbeli utasításainak is. Saját jogkörén belül köteles beavatkozni, az ellátást megkezdeni, segélykocsit hívni.

 

A mentőápoló jogosult a pulzus és a vérnyomás vizsgálatára, a mentőtáska tablettás gyógyszereinek alkalmazására, komplikáció nélküli szülés levezetésére, sebkötözésre, artériás és vénás nyomókötés felhelyezésére, az újraélesztés megkezdésére.

 


Különböző típusú mentőegységek vannak, a legegyszerűbb ezek közül az un. „soros” mentőegység. Ez mentőápolóból és mentő gépkocsivezetőből áll. A legkisebb mentőállomások kivételével a legtöbb helyen ilyen egység teljesít szolgálatot. Feladatukat a mentőállomásra való visszaérkezés sorrendjében kapják. Ha többen tartózkodnak egyszerre az állomáson, a legrégebben visszaérkezett egység a soros – innen származik az elnevezés is.

 

Soros mentőegység látja el az egyszerű mentő feladatokat, az „azonnali” szállítást, ha előreláthatólag orvosi, mentőtiszti beavatkozásra nincsen szükség. Az egység vezetője a mentőápoló.

 

 

A mentőápoló egy napja

 

Úgy tűnt, nyugodt éjszakánk lesz, hideg, száraz, téli idő volt ¾6-kor, mikor az este 6-tól reggel 6-ig tartó 12 órás ügyeletbe bandukoltam. Sikerült megenni az otthonról hozott vacsorámat, és néhány szót a kollégákkal is beszélgethettem. Épp egy családi veszekedés részleteit mesélték, mikor megszólalt a csengő, indulni kell! A cím a város jómódúak lakta, elegáns negyedében volt. A hatalmas kertes ház előtt álldogált idegesen toporogva a telefonáló, az üzletember felesége. Férje szokás szerint csak este 7 után ért haza, s mivel egész nap nem volt ideje enni, bőségesen bevacsorázott. Vacsora után kezdett panaszkodni gyomorfájásra, de később a fájdalmat inkább a hátán, mellkasában érezte, nehezen kapott levegőt, szorító érzése volt. Az ijedt feleség akkor hívta – rosszat sejtve – a mentőket. A gyanúja sajnos beigazolódott, a férje szívinfarktust kapott. Azonnali ellátás után máris szállítottuk az illetékes kórházba. Az ügyeletes orvosnak beszámoltunk az előzményről, aki azonnal felvette a beteget az intenzív osztályra. Bizony a stresszes, rendszertelen életmód nemritkán vezet ilyen helyzetekhez. Szerencsére úgy tűnik ez az eset nem torkollott tragédiába. A mentőállomásra visszafelé menet újabb riasztást kaptunk az esti kosárlabdameccs után néhány felhevült szurkoló összeverekedett, egyiküket üveggel fejbe vágták, a sebet ki kellett tisztítani, és néhány öltéssel összevarrni.

 

Időközben eleredt az eső, sajnos ez a hideg, téli időben sok baj forrása lehet, hiszen pillanatok alatt ráfagy az útra. A megváltozott útviszonyok pedig más vezetési stílust kívánnak. Bizony, éjfél után kaptunk is hívást, egy nem túl súlyos balesethez, egy munkába tartó fiatal pék csúszott el a nedves úton kerékpárjával. Beütötte a fejét, térdét, és ráesett a vállára, ami kificamodott. Ezt egy fájdalmas, de gyors mozdulattal helyreraktuk, a vérző sebeket elláttuk és bekötöztük.

 

Hajnalban volt egy viszonylag csendes időszak. 1-2 órát szundikálhattam is; úgy tűnt, nem is lesz már több esemény reggel 6-ig, de ¾5 körül újabb riasztás érkezett. A város határába kellett mennünk egy szülő nőhöz. A szomszéd faluból indultak a férjével autóval a kórházba, amikor érezte az azonos időnként következő fájásokat. A síkos úton azonban az izgatott férj az autóval megpördült és egy kis útszéli árokba csúszott.

 

Szerencsére semmi bajuk nem lett, de az autót nem tudták kimozdítani, és az izgalmak hatására a fiatal nőnél a szülési folyamat felgyorsult. Ezért jobbnak látták, ha mobiltelefonon segítséget hívnak. Épp jókor érkeztünk oda: perceken belül problémamentesen sikerült levezetnünk a szülést; egy egészséges kisfiú született! Az anyuka és a kisbaba ellátása után beszállítottuk őket a kórházba. Innen egy vizsgálatra váró kórházi beteget szállítottunk el a vizsgálat helyére. Szinte repül az idő, mindjárt reggel 6 óra, új nap kezdődik.

 

Munkaeszközök

 

A mentőegység technikai eszköze a mentőautó, megkülönböztető jelzéssel, URH rádiótelefonnal, rendszeresített egészségügyi felszereléssel.

Az irányítócsoport feladata, hogy a bejelentés adatait értékelve riassza a feladat ellátására alkalmas mentőegységet. Az irányító az alábbi mentőegység típusok között választhat:

¨     „soros” mentőegység,

¨     orvos nélküli mentőegység (röviden: ONE),

¨     mentőegység mentőtiszttel,

¨     mentőegység mentőorvossal,

¨     rohamkocsi (röviden: RoKo),

¨     mentőegység helikopterrel vagy repülővel.

 

A mentőgépkocsik mindegyikében megtalálható egészségügyi felszerelést alapfelszerelésnek hívják.

 

Ez tartalmazza az alábbi eszközöket:

¨     hordágy, hordszék, vákummatrac, pneumatikus rögzítő, cramer-sín, oxigénpalack, szülészeti csomag,

¨     mentőtáska, kötszerek, ragtapasz, injekciós tűk, fecskendők, sebfertőtlenítő szer (Betadin), Ruben-ballon, ambu-leszívó, gyógyszerek (Algopirin ampulla, Lidocain ampulla, Tonogen ampulla, Atropin ampulla, No-spa ampulla, Contramal csepp, ammónia párna),

¨     gumikesztyű, Ringer infuzió, vesetál, kötöző heveder, izolációs takaró, betegpléd.

 

Esetkocsi rohamkocsi ennél komplexebben felszerelt, pl. szélesebb gyógyszerskála, általánosan használható eszközök (EKG, peacemaker, defibrillátor, lélegeztető gép, infúziós pumpa, elektromos leszívó, intubációs készlet); vénapreparáláshoz szükséges eszközök, steril sebészeti szett.

 

 

Munkahely, a munkavégzés helyszíne

 

A mentőápoló eseménymentes időszakban a mentőállomáson várja a riasztást. Ezen a helyen télen-nyáron normál munkakörülmények biztosítottak.

 

A riasztás, vagy mozgóőrségek során változó helyszínen kell a mentőápolónak feladatait ellátni; az események helyszínétől függően. Leggyakrabban belső munkavégzésre kerül sor (pl. betegellátás lakáson, betegszállítás háztól-kórházba és vissza).

 

Esetenként előfordul szabadtéri munkavégzési helyszín, pl. közúti baleseteknél, sportrendezvényeken. Ilyenkor az időjárás viszontagságaival dacolva kell a feladatokat ellátni.

 

Ritkán balesetveszélyes helyen is dolgozni kell, pl. tűzvészek, vegyi katasztrófák alkalmával, de természetesen csak a helyzet adta lehetséges maximális óvintézkedések (tűzálló-saválló felszerelés, oxigénmaszk) betartásával.

 

 

Munkabeosztás

 

A munkavégzés ügyeleti beosztásban történik: 8, 10, 12, vagy 24 órás ügyeletek vannak.

******************************************************************************************************

Most következzék a mentőorvos.:

Amikor szirénázó mentőautót látunk, egy pillanatra megdermedünk: de jó, hogy nem miattunk rohan. Mentőorvosnak lenni nem ugyanaz, mint kórházban gyógyítani - más rátermettséget igényel. Dr. Gyenes Anitát, a fiatal mentőorvos-belgyógyászt kérdeztük, miként döntött a hivatás mellett, amely minden pillanatban készenlétet követel a lélektől.


Hány éve annak, hogy beszálltál az első mentőbe, mint orvos?

Külön tanfolyam után, utolsó éves egyetemistaként kezdtem nyolc éve. Már nem bírtam magammal, muszáj volt orvoskodnom. Egyébként mellékállásban, hétvégeken mentőzök, főállásban kórházi orvosként dolgozom. Csábított a főállású mentőzés, be is adtam a papírjaimat, de aztán hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, a kórházi pálya mellett maradok. Közben ugyanis mentőzhetek, míg mentőzés mellett nem dolgozhatok kórházban a munkarend miatt. Másrészt, ha a mentőorvos átadja a beteget a kórháznak, már nem tudja lényegében követni a sorsát, az ő feladata ott le is zárult.

Esetedben azonban nem ér véget...


 

Mindig készenlétben

Mindig készenlétben

Kórházban dolgozva sokkal több tapasztalathoz jutok. Egyszerűen azért, mert így több beteget látok, kollégáktól tanulhatok, amit mentősként nem lenne lehetséges, hiszen az orvos mindig egyedül van a kocsiban. A kórházi munka sokkal tisztább. Ott már tisztán kapjuk a pácienst, van lehetőség fürdetésre, másrészt mentőorvosként a helyszínen nekem kell ún. "betegségcsoportot" választani, ha a kórházban vagyok, ott meg szinte kész diagnózissal kapom a beteget. Mai eszemmel mondva kicsit tapasztalatlanul kezdtem mentőzni végzős egyetemistaként, szerencsére mindig úgy osztottak be minket, hogy tapasztalt ápolóval és sofőrrel legyünk. Még az elején egy torokfájós, ötven körüli dohányos nőhöz hívtak minket. Fájt a torka, de ezen kívül semmi más. Sosem felejtem el, az egyik sofőr egyszerű, halk mondatát a helyszínen, amivel megoldotta nekem az esetet: „csinálunk egy EKG-t…” Azon már persze felismerhetők voltak a friss szívinfarktus jelei és beindult a gépezet a fejemben.

A kórházban fejlődhetsz szakmailag, mégis a mentőzést mintha jobban szeretnéd.

A csapatszellem, a jó értelemben vett izgalom, az együtt dolgozás, a betegért-mindent-megtenni-akarás, a hihetetlen kreativitásigény az, ami idehúz. Szeretem használni az agyamat, és némely helyzet bizony feladja a leckét! A "hogyan mossunk gyomrot udvaron fekvő eszméletlen betegnél" helyzettől a "gerendába vert szögre akasztott infúzió" esetéig. Lehet próbálkozni újraélesztéssel a kamrában (szűk helyen), malacól előtt betonon fekve beteget menteni. De volt már csirketollas helyszín vagy kukacok a beteg hátán… Ezek szélsőséges esetek, de ilyenekre is készen kell állni bármikor.

Józanság és lélekjelenlét

 

Mennyire tud az orvos intakt maradni egy-egy eset kapcsán?

Életet mentenek

Életet mentenek

Már az is más, mint a kórházban, amikor a tragédia helyszínére kell kivonulni, ahol nem csak a sérülttel, hanem gyakran a hozzátartozók pszichikai fájdalmával is találkozol. Nemcsak balesetek tudnak tragikusak lenni. Belgyógyászati, ideggyógyászati kórképben sokkal gyakrabban halnak meg otthon emberek (tüdőembólia, infarktus, szívelégtelenség, agyvérzés).
Abszolút kívülállónak kell és lehet ott maradni még akkor is, amikor az orvos az utolsó reményt keltő újraélesztésbe kezd. Ugyanis, ha én, mint a mentőegység vezetője - főleg a helyszínen - beleélem magam érzelmileg, akkor bepánikolhatnék.
Lehetne egyből rám önteni a hidegvizet és hívni két mentőt. Az egyiket hozzám, a másikat meg a beteghez.

A józanság mentősként kötelező.

Tanulni kell ezt is, mint sok minden mást. És nem szabad közönyösnek látni, vagy "ez is fából van"-t gondolni rólunk. Tudnék egyébként sok helyzetben akár odaállni sírni a feleség mellé. Épp ezért gondolom azt, hogy a mentőzéshez nem is főleg gyorsaság kell, hanem higgadtság, józanság, hidegvér. „Fél perced mindig van gondolkozni.” ezt tanították nekem, és így is van. Néha rengeteget jelent az a harminc másodperc éles helyzetben!! Olykor napi több (három-négy!) tragédiát is látok. Egy hét alatt akár fejbe is lőhetném magam az élet értelmetlensége miatt, ha nem zárnám ki magamból! A helyszínen inkább a családi pánikkal kell tudni boldogulni a beteg mielőbbi ellátása végett. A mi higgadtságunk sokszor hat nyugtatólag a családra is.

Legaranyosabb, legjobb, legfájdalmasabb

Nehéz elhinni a tökéletes érzelemmentességet. Nem voltak megható pillanatok?

A legaranyosabb történetem Hajdú-Bihar megye egy eldugott falucskájában volt. Szüléshez hívtak, de az apuka remegő hangon mondta, már megvan a gyerek.... Helyszínre érve szép magyar család fogadott, rengeteg saját gyerekkel. Mi a hetedikhez mentünk. Anyuka mellett egészséges, újszülött kislány köldökzsinórostól, méhlepényestől. Ellátás közben kérdezgetem az anyukát, mi legyen a neve a kicsinek? Több körben sem válaszol... A fiúk közben néha beszélnek hozzám, kérdeznek, néven szólítanak, mire anyuka szeme felcsillan: „Anita? Az jó lesz!” Így van nekem keresztlányom.

Az élet apró örömei - mondhatnánk...

Egy tizenöt éves lányka esete is ide tartozik, ha már jóérzésről esik szó. A kislányt a bátyja gimnáziumi ballagása előtti este kellett ellátni, harminc főre szépen terített ebédlőn át kellett járkálnunk. Eszement mennyiségű gyógyszert vett be a lány, az ég tudja, miért. Mi már eszméletlenül, sőt, comatosusan találtuk, magyarán „se kép, se hang”. Vénaszúrás, intubálás, és így sokadik csőként a szájba gyomormosás.
A család döbbent csendben, hősiesen hordta, amit ilyenkor kell: langyos víz, lavór, vödör, kancsó, újabb 15 liter langyos víz, meg újabb, meg újabb. Egy órán át. Szabály szerint addig kell mosni a gyomrot, míg csak egy pöttynyi gyógyszermaradványt is látunk a gyomorból kimosott vízben. A lányból még egész tablettát is szedtünk ki. Amiért emlékezetes maradt: mindezt egy hangos szó, kapkodás nélkül csináltuk végig. Hol van a való élet a vészhelyzettől...
Szerencséjére teljesen ártalmatlan gyógyszereket vett be, így másnap délután a toxikológián már ülve várta a ballagásból hazaérő családot, és éhes volt. Azóta is jól van.

Fő a lélekjelenlét

A valódi élet perceken múlhat (Képünk illusztráció)


A fájdalomban ott rejlik a szépség?

Egy velem egykorú, 31 éves srác esete, méltón példázza ezt. Ő volt az egyetlen, akit én is a helyszínen megsirattam. Veleszületett izomsorvadásban szenvedett. Statisztika szerint jó, ha 20. születésnapjukat megérik az ilyen betegek. Ez a fiú minden orvosi irodalomra rácáfolt azzal,hogy még élt.
Fulladáshoz hívtak minket. Abszolút utolsó stádiumban volt, a mellkasi izomzat nem bírja már azt az erőkifejtést sem, amivel egy újabb levegővételhez juthatnának... Én pedig ott állam igazi dilemmában, hiszen ez a halál előjele náluk: vagy hagyom (orvosi értelemben miért is harcolnál: még egy végigfulladt napért?), vagy lélegeztetőgépre teszem. Ehhez viszont el kell altatni, tehát megint úgy hosszabbítjuk meg az életét, hogy nem tud róla. Így nincs is akkor értelme.
Végül úgy döntöttem, bevisszük a tüdőosztályra. Már az indulástól egy kicsit jobban lett, ami pszichés javulás - placebo effektus. Persze kapott hörgőtágító injekciót. A mentőhöz is olyan óvatosan vittük ki, hogy a fejét én tartottam, mert szegény fiú már azt sem bírta, pár hónapja, csuklott, nyaklott, mint a rongybaba. Beértünk vele gond nélkül, át is vették a kórházban.
Másnap a belosztályunkon voltam ügyeletes, amikor őt a Tüdőosztályról hazaadták, de orvos nélküli szállítókocsival. Fulladni kezdett, ezért szirénázva hozták be hozzánk. Az oxigénhiánytól nagyon zavart állapotba került, folyamatosan hadonászott és kiabált: „szeretlek benneteket, szeretlek benneteket!” Az egész családja mindvégig mellette volt: anyuka, apuka, nővére és annak tizenéves gyerekei. Kapott egy kis morfiumot, mert annak van olyan mellékhatása, ami csillapítja a fulladásérzést. Megnyugodott tőle és szétnézett, majd felváltva hol azt kérdezte: Meghaltam? Meghaltam?", hol pedig azt hajtogatta, hogy "Élek! Élek!" Ám ez csak 15-20 percig tartott. Ennyi idő állt rendelkezésére, hogy aláírhassa a lemondó nyilatkozatát, melyben megtagadja a gépi lélegeztetést. Ellenkező esetben nekem kötelességem lett volna arra tenni. Majd újra kezdődött a "Szeretlek benneteket!" kétségbeesett hajtogatása, amit a gyerekek, a család, a nővérek, de még én is végigsírtam. A következő adag morfiumtól már elaludt és kb. egy óra múlva halt meg.
Hiszek némileg a horoszkópokban, a sorsszerűségben. Napokat töprengtem utána azon, hogy miért kellett mind a két munkahelyemen ebbe a fiúba és ebbe az esetbe futnom... Aztán arra jutottam: nem az én életembe kellett Ő, hanem az Övébe én. Hogy olyan emberi és szeretetteli körülmények közt tudjon meghalni, ahogy élt. Az a család! Az EMBERség valahol ott van.

Szerelemszakma és hivatás

Kevesen tudják, hogy a magyar mentőszolgálat Európa szerte elismert.

Hivatástudat nélkül nem megy

Hivatástudat nélkül nem megy

A szolgálat egy jól szervezett, jól működő hálózat. Olyannyira, hogy a világon egyedülálló! Nyugat-Európából hozzánk jártak tanulmányozni a rendszert. A szívfájdalmam az, hogy úgy látom a feltehetőleg jó szándékú reformok nem segítenek, hanem tönkre fogják tenni! Tudni kell, hogy ez egy egymásra épülő hálózat, egységes irányítás alatt. A szintek piramis-szerűen épülnek egymásra. Ezért mondják sokszor félkatonai szervezetnek. Itt nem fordulhat elő, hogy egy balesethez csak úgy össze-vissza kimegy egy mentő. De itt még a sofőrök is úgy ülhetnek kocsira, ha előtte levizsgáznak újraélesztésből! Minden mentősofőrnek megvan a PÁV-I (pálya alkalmassági vizsga legfelső szintje). Csak olyan ember vezetheti a mentőautókat, akinek ez megvan. Gondoljunk csak bele: azért dugóban előzgetni akár 160-nal is a kétsávos úton két kocsi közt harmadikként mekkora kockázat!

Mire marad időd, ha hét közben kórház, pihenő időben, hét végén mentőzés?

Nem sok mindenre, sajnos. Amúgy gyakorlatilag végtelen türelmű vagyok, de ez ennyi munkában hamar fogy… Ügyeletben, ha csend van, akkor olvasok, azt nagyon szeretek! Otthon sajnálom rá az időt. Főzőcskézek, futok, családdal töltök időt és próbálom a más városban élő barátaimmal tartani a kapcsolatot. Nagyon szívesen venném - csak létszámilag egyszerűen képtelenség megoldani -, ha legalább egy hónap folyamatos rekreációs szabadság járna nekünk is, mint mondjuk a bíróságokon, ahol a nyárból egy teljes hónap áll a bírák, ügyészek rendelkezésére, hogy pihenjenek. Talán ez azért is fáj, és sok hasonló beosztású munkakör panaszkodik ara, hogy nekünk például karácsony sincs.

Lehet mondani, hogy szerelemszakma a mentőzés?

Színtisztán az! Illetve egyszer olvastam orvosi lapban: „hasznos hobbi”. Merthogy olyan szívesen végzett időtöltés, amiért fizetnek is. Ezt nem is lehet máshogy csinálni. Mai napig dobogó szívvel nézek a szirénázó mentő után. A mentőállomásra soha nem úgy lépek be, hogy na, jöttem dolgozni.

Az orvosra sokszor úgy néznek, mint a „jóistenre”. Az emberek vagy nagyon szeretnek vagy nagyon haragszanak rátok, de semlegesek nem tudnak lenni.

Tulajdonképpen amit mondasz, tökéletesen igaz: nem hagyunk közömbösen senkit, de ez nem csak rajtunk múlik. Ha azt vesszük alaptételnek, hogy az orvos is ember és sokféle ember van, akkor ezt nyugodtan összehozhatjuk, hogy orvos is sokféle. Vegyük még számításba azt is, van a jó orvos rossz napja, rossz orvos jó napja, és „grátiszként” az "egyszerű probléma dokumentálása közben aznap sokadjára lefagyó számítógép, amit ott, akkor legszívesebben rugdosnám és kidobnám"-fíling...!
Elfogódottság? Egyáltalán nem érzem magam többnek ám! Azt szoktam mondani, hogy én világ életemben ezt akartam csinálni, arról már igazán nem tehetek, hogy ezért arra a helyre kellett járni, annyi ideig és adtak érte két betűt a nevem elé. Én csak gyógyítani akartam és ez volt a feltétel. Hát teljesítettem.

Forrás GOOGLE

*****************************************************************************************************

Következzék a gépkocsivezető.:

Mentőgépkocsi-vezető:

A mentőgépkocsi-vezetők nagy tapasztalatú „sofőrök”. Természetes, hogy a járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkeznek. Munkába lépésük előtt legalább kettő év, foglalkozás szerűen szerzett vezetési gyakorlatot kell szerezniük. A legmagasabb szintű pályaalkalmassági vizsgálaton (úgynevezett PÁV I.) kell megfelelniük. Az átlagosan elvárható elsősegély-nyújtási ismereteknél mélyebb tudásra van szükségük, ezért rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken. Évente vizsgázniuk kell. Nagy tapasztalattal használják az elsősegélynyújtó felszereléseket, de az eszköz nélküli beavatkozások terén is otthonosan kell mozogniuk.

******************************************************************************************************

És végül,de nem utolsó sorban következzék a oxiológus szakorvos.:

Az oxiológus szakorvos olyan orvos, aki oxiológiából szakvizsgát tett. (Az oxiológia az orvostudomány viszonylag újkeletű ága. Jelentése röviden: sürgősségi orvostan.)

******************************************************************************************************

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ez baromásg

(Németh Róbert, 2019.11.12 14:39)

Pontosabban a mentőápoló részben leírtak.

Surgical deal calculus charts, preganglionic stents preoccupation.

(ehapcewaiada, 2019.05.22 23:38)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> kqi.opxm.human.eoldal.hu.ftu.sk http://mewkid.net/buy-prednisone/

szerintem tök jó az anyag,tetszik.

(noncsi, 2015.01.09 18:32)

viszont télleg jobb lett volna ha nem kékkel irod az elsőt mert alig tudtam elolvasni.de amugy jo.

Pécs

(Ifjú Medikus, 2013.09.01 19:03)

Érdekel a mentőzés, azért is olvastam el ezt a cikket, de a 100-féle színben úszkáló szöveg ezt rendkívül megnehezítette. Olvasás csak a szöveg kijelölésével véghezvihető. Majdnem ki is léptem mikor megláttam, kérem javítsák.